Orddeling av battle-cry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet battle-cry? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bat-tle-cry

Siste orddelinger av dette språket