Orddeling av battleaxe

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet battleaxe? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bat-tleaxe

Siste orddelinger av dette språket