Orddeling av battlecruiser

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet battlecruiser? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bat-tle-cruis-er

Siste orddelinger av dette språket