Orddeling av battleship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet battleship? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bat-tle-ship

Definisjon av battleship:

1.
Large and heavily armoured warship

Synonym av battleship:

noun battlewagon, warship, war vessel, combat ship

Siste orddelinger av dette språket