Orddeling av batty

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet batty? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bat-ty

Definisjon av batty:

1.
Informal or slang terms for mentally irregular
It used to drive my husband balmy

Synonym av batty:

adj balmy, barmy, bats, bonkers, buggy, cracked, crackers, daft, dotty, fruity, haywire, kooky, kookie, loco, loony, loopy, nuts, nutty, round the bend, around the bend, wacky, whacky, insane

Siste orddelinger av dette språket