Orddeling av bauble

Prøver du å orddele bauble? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bauble

Definisjon av bauble:

1.
A mock scepter carried by a court jester
2.
Cheap showy jewelry or ornament on clothing

Synonym av bauble:

noun scepter, sceptre, verge, wand
noun bangle, gaud, gewgaw, novelty, fallal, trinket, adornment

Siste orddelinger av dette språket