Orddeling av baulk

Prøver du å orddele baulk? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

baulk

Definisjon av baulk:

1.
The area on a billiard table behind the balkline
A player with ball in hand must play from the balk
2.
Something immaterial that interferes with or delays action or progress
3.
One of several parallel sloping beams that support a roof
4.
Refuse to comply

Synonym av baulk:

noun balk, area, expanse, surface area
noun hindrance, deterrent, impediment, balk, check, handicap, difficulty
noun rafter, balk, beam
verb resist, balk, jib, disobey

Siste orddelinger av dette språket