Orddeling av bauxite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bauxite? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

baux-ite

Definisjon av bauxite:

1.
A clay-like mineral
The chief ore of aluminum Composed of aluminum oxides and aluminum hydroxides Used as an abrasive and catalyst

Synonym av bauxite:

noun mineral

Siste orddelinger av dette språket