Orddeling av bawl

Prøver du å orddele bawl? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bawl

Definisjon av bawl:

1.
Shout loudly and without restraint
2.
Make a raucous noise
3.
Cry loudly
Don't bawl in public!

Synonym av bawl:

verb bellow, shout
verb yawp, roar, howl
verb cry, weep

Siste orddelinger av dette språket