Orddeling av bayonet

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bayonet? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bay-o-net

Definisjon av bayonet:

1.
A knife that can be fixed to the end of a rifle and used as a weapon
2.
Stab or kill someone with a bayonet

Synonym av bayonet:

noun knife
verb knife, stab

Siste orddelinger av dette språket