Orddeling av bickering

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bickering? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bick-er-ing

Definisjon av bickering:

1.
A quarrel about petty points

Synonym av bickering:

noun bicker, spat, tiff, squabble, pettifoggery, fuss, quarrel, wrangle, row, words, run-in, dustup

Siste orddelinger av dette språket