Orddeling av boa

Prøver du å orddele boa? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

boa

Definisjon av boa:

1.
A long thin fluffy scarf of feathers or fur
2.
Any of several chiefly tropical constrictors with vestigial hind limbs

Synonym av boa:

nounfeather boa, scarf
noun constrictor

Siste orddelinger av dette språket