Orddeling av boarding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boarding? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

board-ing

Definisjon av boarding:

1.
The act of passengers and crew getting aboard a ship or aircraft
2.
A structure of boards

Synonym av boarding:

noun embarkation, embarkment, departure, going, going away, leaving
noun structure, construction

Siste orddelinger av dette språket