Orddeling av boast

Prøver du å orddele boast? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

boast

Definisjon av boast:

1.
Speaking of yourself in superlatives
2.
Show off
3.
Wear or display in an ostentatious or proud manner
She was sporting a new hat

Synonym av boast:

noun boasting, self-praise, jactitation, speech act
verb tout, swash, shoot a line, brag, gas, blow, bluster, vaunt, gasconade, overstate, exaggerate, overdraw, hyperbolize, hyerbolise, magnify, amplify
verb sport, feature, have, feature

Siste orddelinger av dette språket