Orddeling av bobbing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bobbing? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bob-bing

Definisjon av bobbing:

1.
Move up and down repeatedly
Her rucksack bobbed gently on her back
2.
Ride a bobsled
The boys bobbed down the hill screaming with pleasure
3.
Remove or shorten the tail of an animal
4.
Make a curtsy
Usually done only by girls and women As a sign of respect She curtsied when she shook the Queen's hand
5.
Cut hair in the style of a bob
Bernice bobs her hair these days!

Siste orddelinger av dette språket