Orddeling av bobble

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bobble? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bob-ble

Definisjon av bobble:

1.
The momentary juggling of a batted or thrown baseball
The second baseman made a bobble but still had time to throw the runner out
2.
Make a mess of, destroy or ruin
I botched the dinner and we had to eat out The pianist screwed up the difficult passage in the second movement

Synonym av bobble:

verb botch, bumble, fumble, botch up, muff, blow, flub, screw up, ball up, spoil, muck up, bungle, fluff, bollix, bollix up, bollocks, bollocks up, mishandle, louse up, foul up, mess up, fuck up, fail, go wrong, miscarry

Siste orddelinger av dette språket