Orddeling av bodkin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bodkin? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bod-kin

Definisjon av bodkin:

1.
A dagger with a slender blade
2.
Formerly a long hairpin
Usually with an ornamental head
3.
A small sharp-pointed tool for punching holes in leather or fabric
4.
A blunt needle for threading ribbon through loops

Synonym av bodkin:

noun poniard, dagger, sticker
noun hairpin
nounhand tool
noun threader, hand tool

Siste orddelinger av dette språket