Orddeling av bodybuilding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bodybuilding? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

body-build-ing

Synonym av bodybuilding:

nounanaerobic exercise, muscle building, musclebuilding, exercise, exercising, physical exercise, physical exertion, workout

Siste orddelinger av dette språket