Orddeling av bogey

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bogey? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bo-gey

Definisjon av bogey:

1.
An evil spirit
2.
(golf) a score of one stroke over par on a hole
3.
An unidentified (and possibly enemy) aircraft
4.
To shoot in one stroke over par

Synonym av bogey:

noun bogy, bogie, evil spirit
noun score
noun bogy, bogie, aircraft
verb shoot

Siste orddelinger av dette språket