Orddeling av boggy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boggy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bog-gy

Definisjon av boggy:

1.
(of soil) soft and watery
The ground was boggy under foot A marshy coastline Miry roads Wet mucky lowland Muddy barnyard Quaggy terrain The sloughy edge of the pond Swampy bayous

Synonym av boggy:

adj marshy, miry, mucky, muddy, quaggy, sloughy, swampy, wet

Siste orddelinger av dette språket