Orddeling av bohrium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bohrium? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bohri-um

Siste orddelinger av dette språket