Orddeling av bola

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bola? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bo-la

Definisjon av bola:

1.
A cord fastened around the neck with an ornamental clasp and worn as a necktie
2.
A rope with weights attached to the ends
Is thrown to entangle the legs of an animal Of South American origin

Synonym av bola:

nounbolo tie, bolo, bola tie, necktie, tie
noun rope

Siste orddelinger av dette språket