Orddeling av boldface

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boldface? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bold-face

Definisjon av boldface:

1.
A typeface with thick heavy lines
2.
Print in boldface

Synonym av boldface:

nounbold face, bold, font, fount, typeface, face
verb print, impress

Siste orddelinger av dette språket