Orddeling av boldness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boldness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bold-ness

Definisjon av boldness:

1.
The trait of being willing to undertake things that involve risk or danger
The proposal required great boldness The plan required great hardiness of heart
2.
Impudent aggressiveness
I couldn't believe her boldness He had the effrontery to question my honesty
3.
The quality of standing out strongly and distinctly

Synonym av boldness:

noun daring, hardihood, fearlessness
noun nerve, brass, face, cheek, aggressiveness
noun strikingness, conspicuousness

Siste orddelinger av dette språket