Orddeling av bollocks

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bollocks? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bol-locks

Synonym av bollocks:

verb botch, bumble, fumble, botch up, muff, blow, flub, screw up, ball up, spoil, muck up, bungle, fluff, bollix, bollix up, bollocks up, bobble, mishandle, louse up, foul up, mess up, fuck up, fail, go wrong, miscarry

Siste orddelinger av dette språket