Orddeling av bombproof

Prøver du å orddele bombproof? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bombproof

Definisjon av bombproof:

1.
A chamber (often underground) reinforced against bombing and provided with food and living facilities
Used during air raids
2.
Make safe against bombings
3.
Able to resist the explosive force of bombs and shells
Bombproof shelter

Synonym av bombproof:

adj shellproof, invulnerable
nounbomb shelter, air-raid shelter, chamber

Siste orddelinger av dette språket