Orddeling av bondage

Prøver du å orddele bondage? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bondage

Definisjon av bondage:

1.
The state of being under the control of a force or influence or abstract power
He was in bondage to fear: He sought release from his bondage to Satan A self freed from the bondage of time
2.
The state of being under the control of another person
3.
Sexual practice that involves physically restraining (by cords or handcuffs) one of the partners

Synonym av bondage:

noun slavery, thrall, thralldom, thraldom, subjugation, subjection
nounsexual activity, sexual practice, sex, sex activity

Siste orddelinger av dette språket