Orddeling av bonehead

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bonehead? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bone-head

Definisjon av bonehead:

1.
A stupid person
These words are used to express a low opinion of someone's intelligence

Synonym av bonehead:

noun dunce, dunderhead, numskull, blockhead, lunkhead, hammerhead, knucklehead, loggerhead, muttonhead, shithead, fuckhead, simpleton, simple

Siste orddelinger av dette språket