Orddeling av boneset

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boneset? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bone-set

Definisjon av boneset:

1.
European herb having small white, pink or purple flowers
Naturalized as a weed in North America
2.
Perennial herb of southeastern United States having white-rayed flower heads
Formerly used as in folk medicine

Synonym av boneset:

nouncommon comfrey, Symphytum officinale, comfrey, cumfrey
noun agueweed, thoroughwort, Eupatorium perfoliatum, herb, herbaceous plant

Siste orddelinger av dette språket