Orddeling av boniness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boniness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boni-ness

Definisjon av boniness:

1.
Extreme leanness (usually caused by starvation or disease)

Siste orddelinger av dette språket