Orddeling av bony

Prøver du å orddele bony? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bony

Definisjon av bony:

1.
Very thin especially from disease or hunger or cold
Emaciated bony hands A nightmare population of gaunt men and skeletal boys Eyes were haggard and cavernous Small pinched faces Kept life in his wasted frame only by grim concentration
2.
Composed of or containing bone
Osseous tissue
3.
Having bones especially many or prominent bones
A bony shad fillet Her bony wrist Bony fish

Synonym av bony:

adj cadaverous, emaciated, gaunt, haggard, pinched, skeletal, wasted, thin, lean
adj osseous, osteal, animal material
adj bony, boney, bone, boned, bonelike, strong-boned

Siste orddelinger av dette språket