Orddeling av boob

Prøver du å orddele boob? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

boob

Definisjon av boob:

1.
An ignorant or foolish person
2.
Either of two soft fleshy milk-secreting glandular organs on the chest of a woman
3.
Commit a faux pas or a fault or make a serious mistake
I blundered during the job interview

Synonym av boob:

noun dumbbell, dummy, dope, booby, pinhead, simpleton, simple
noun breast, bosom, knocker, tit, titty, mammary gland, mamma
verb sin, blunder, goof, transgress, offend, infract, violate, go against, breach, break

Siste orddelinger av dette språket