Orddeling av booby

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet booby? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boo-by

Definisjon av booby:

1.
An ignorant or foolish person
2.
Small tropical gannet having a bright bill or bright feet or both

Synonym av booby:

noun dumbbell, dummy, dope, boob, pinhead, simpleton, simple
noun gannet

Siste orddelinger av dette språket