Orddeling av booby-trap

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet booby-trap? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boo-by-trap

Siste orddelinger av dette språket