Orddeling av bookbinding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bookbinding? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

book-bind-ing

Synonym av bookbinding:

noun handicraft

Siste orddelinger av dette språket