Orddeling av bookie

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bookie? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

book-ie

Definisjon av bookie:

1.
A gambler who accepts and pays off bets (especially on horse races)

Synonym av bookie:

noun bookmaker, gambler

Siste orddelinger av dette språket