Orddeling av bookmaker

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bookmaker? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

book-mak-er

Definisjon av bookmaker:

1.
A maker of books
Someone who edits or publishes or binds books
2.
A gambler who accepts and pays off bets (especially on horse races)

Synonym av bookmaker:

noun maker, shaper
noun bookie, gambler

Siste orddelinger av dette språket