Orddeling av bossy

Prøver du å orddele bossy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bossy

Definisjon av bossy:

1.
Offensively self-assured or given to exercising usually unwarranted power
An autocratic person Autocratic behavior A bossy way of ordering others around A rather aggressive and dominating character Managed the employees in an aloof magisterial way A swaggering peremptory manner

Synonym av bossy:

adj autocratic, dominating, high-and-mighty, magisterial, peremptory, domineering

Siste orddelinger av dette språket