Orddeling av botany

Prøver du å orddele botany? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

botany

Definisjon av botany:

1.
All the plant life in a particular region or period
Pleistocene vegetation The flora of southern California The botany of China
2.
The branch of biology that studies plants

Synonym av botany:

noun phytology, biology, biological science

Siste orddelinger av dette språket