Orddeling av bottle-feed

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bottle-feed? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bot-tle-feed

Synonym av bottle-feed:

verb breastfeed, suckle, suck, nurse, wet-nurse, lactate, give suck, feed, give
verb bottlefeed, feed, give

Siste orddelinger av dette språket