Orddeling av bottom-up

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bottom-up? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bot-tom-up

Siste orddelinger av dette språket