Orddeling av bouffant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bouffant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bouf-fant

Definisjon av bouffant:

1.
A woman's hairstyle in which the hair gives a puffy appearance
2.
Being puffed out
Used of hair style or clothing A bouffant skirt

Synonym av bouffant:

adj puffy, large

Siste orddelinger av dette språket