Orddeling av bougainvillea

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bougainvillea? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bougainvil-lea

Synonym av bougainvillea:

noun vine

Siste orddelinger av dette språket