Orddeling av boulevard

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boulevard? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boule-vard

Synonym av boulevard:

noun avenue, street

Siste orddelinger av dette språket