Orddeling av boundary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boundary? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bound-ary

Definisjon av boundary:

1.
The line or plane indicating the limit or extent of something
2.
A line determining the limits of an area
3.
The greatest possible degree of something
What he did was beyond the bounds of acceptable behavior To the limit of his ability

Synonym av boundary:

noun bound, bounds, extremity
noun edge, bound, line
noun limit, bounds, extent

Siste orddelinger av dette språket