Orddeling av boundless

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boundless? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bound-less

Definisjon av boundless:

1.
Seemingly boundless in amount, number, degree, or especially extent
Unbounded enthusiasm Children with boundless energy A limitless supply of money

Synonym av boundless:

adj unbounded, limitless, infinite

Siste orddelinger av dette språket