Orddeling av bounteous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bounteous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boun-teous

Definisjon av bounteous:

1.
Given or giving freely
Was a big tipper The bounteous goodness of God Bountiful compliments A freehanded host A handsome allowance Saturday's child is loving and giving A liberal backer of the arts A munificent gift Her fond and openhanded grandfather

Synonym av bounteous:

adj big, bighearted, bountiful, freehanded, handsome, giving, liberal, openhanded, generous

Siste orddelinger av dette språket