Orddeling av bourbon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bourbon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bour-bon

Definisjon av bourbon:

1.
A reactionary politician in the United States (usually from the South)
2.
Whiskey distilled from a mash of corn and malt and rye and aged in charred oak barrels
3.
A member of the European royal family that ruled France
4.
A European royal line that ruled in France (from 1589-1793) and Spain and Naples and Sicily

Synonym av bourbon:

noun Bourbon, reactionary, ultraconservative, extreme right-winger
noun whiskey, whisky
noun Bourbon, ruler, swayer
noun Bourbon, Bourbon dynasty, dynasty

Siste orddelinger av dette språket