Orddeling av boustrophedon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boustrophedon? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bous-tro-phe-don

Synonym av boustrophedon:

noun orthography, writing system

Siste orddelinger av dette språket