Orddeling av bovine

Prøver du å orddele bovine? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bovine

Definisjon av bovine:

1.
Any of various members of the genus Bos
2.
Of or relating to or belonging to the genus Bos (cattle)
3.
Dull and slow-moving and stolid
Like an ox Showed a bovine apathy

Synonym av bovine:

adj bovid, mammal genus
adj dull
noun bovid

Siste orddelinger av dette språket